HIDAYAT CAKRAWIJAYA, M. Pengaruh Model Pembalajaran Peer Teaching Terhadap Kerjasama dan Hasil Belajar Jurus Pada Pembelajaran Pencak Silat . Indonesian Journal of Physical Activity, v. 1, n. 2, p. 125-138, 13 Oct. 2021.